ข่าวสารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 87 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
1640 ประกาศ!! รับสมัครบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [1 มิ.ย. 2563] 151 1 [1 มิ.ย. 2563]
1639 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [28 พ.ค. 2563] 163 1 [28 พ.ค. 2563]
1637 ประกาศ!! รับสมัครบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [12 พ.ค. 2563] 93 1 [12 พ.ค. 2563]
1636 ประกาศ!! รับสมัครบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 เม.ย. 2563] 207 1 [23 เม.ย. 2563]
1634 ประกาศ! เลื่อนการรับ ปพ.1 ของนักเรียน ป.6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [8 เม.ย. 2563] 111 0
1632 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [20 มี.ค. 2563] 226 2 []
1630 ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขต-ป.1-ปกติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [12 มี.ค. 2563] 22 1 []
1629 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [12 มี.ค. 2563] 458 2 []
1628 ประกาศการรับสมัครนักเรียนวิทย์คณิต ป.4 - 2563 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [6 มี.ค. 2563] 1141 1 [6 มี.ค. 2563]
1627 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [6 มี.ค. 2563] 150 1 []
1626 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [6 มี.ค. 2563] 227 1 [6 มี.ค. 2563]
1625 ประกาศของดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (Summer Camp) มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [4 มี.ค. 2563] 137 0
1624 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [28 ก.พ. 2563] 353 1 []
1623 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEC มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [25 ก.พ. 2563] 449 6 []
1622 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [25 ก.พ. 2563] 352 1 []
1620 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEC มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [25 ก.พ. 2563] 87 3 []
1619 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [25 ก.พ. 2563] 249 1 []
1617 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEC มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ wepmaster [19 ก.พ. 2563] 44 3 []
1615 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [19 ก.พ. 2563] 128 0
1614 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEC มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [19 ก.พ. 2563] 106 1 []
1613 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [19 ก.พ. 2563] 55 0
1609 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [17 ก.พ. 2563] 149 1 []
1608 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [13 ก.พ. 2563] 129 0
1607 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [4 ก.พ. 2563] 202 1 []
1606 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอก พลศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [30 ม.ค. 2563] 93 1 []
1603 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอก พลศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [28 ม.ค. 2563] 73 0
1601 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [15 ม.ค. 2563] 60 2 []
1600 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [15 ม.ค. 2563] 119 2 []
1599 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกพลศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [14 ม.ค. 2563] 75 1 []
1598 วิ่ง 110 ปี สันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)มินิมาราธอน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [9 ธ.ค. 2562] 150 0
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]