ข่าวสารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 139 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
1703 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [16 เม.ย. 2564] 35 1 [16 เม.ย. 2564]
1702 ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [15 เม.ย. 2564] 176 0
1701 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [7 เม.ย. 2564] 68 1 []
1700 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SM ปีการศึกษา 2564 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [5 เม.ย. 2564] 541 1 []
1698 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [29 มี.ค. 2564] 70 1 [29 มี.ค. 2564]
1697 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนพิเศษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [29 มี.ค. 2564] 63 1 [29 มี.ค. 2564]
1696 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [29 มี.ค. 2564] 65 1 [29 มี.ค. 2564]
1695 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [11 มี.ค. 2564] 225 1 []
1694 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [11 มี.ค. 2564] 86 1 []
1692 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [11 มี.ค. 2564] 49 1 []
1691 ประกาศ เรื่อง แจ้งหมดเวลาสอนชดเชย อันเนื่องมากจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [19 ก.พ. 2564] 196 0
1690 ประกาศ!! การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [9 ก.พ. 2564] 776 4 []
1689 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [29 ม.ค. 2564] 174 1 []
1688 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [26 ม.ค. 2564] 122 1 [26 ม.ค. 2564]
1687 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [9 ม.ค. 2564] 60 1 []
1686 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [6 ม.ค. 2564] 161 1 [6 ม.ค. 2564]
1685 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซิ้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [6 ม.ค. 2564] 63 1 []
1682 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [28 ธ.ค. 2563] 118 1 [28 ธ.ค. 2563]
1681 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [16 ธ.ค. 2563] 121 1 [16 ธ.ค. 2563]
1679 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [15 ธ.ค. 2563] 192 1 [15 ธ.ค. 2563]
1678 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [7 ธ.ค. 2563] 81 1 [7 ธ.ค. 2563]
1677 ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [2 ธ.ค. 2563] 77 0
1676 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [2 ธ.ค. 2563] 152 1 [2 ธ.ค. 2563]
1675 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [2 ธ.ค. 2563] 122 1 []
1674 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [1 ธ.ค. 2563] 142 1 []
1673 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ป.1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [30 พ.ย. 2563] 177 1 [30 พ.ย. 2563]
1672 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [24 พ.ย. 2563] 102 1 []
1670 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 พ.ย. 2563] 173 1 []
1668 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 พ.ย. 2563] 253 1 [23 พ.ย. 2563]
1667 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง (วุฒิปริญญาตรี) มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [18 พ.ย. 2563] 268 1 [18 พ.ย. 2563]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]