ข่าวสารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 125 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
1687 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [9 ม.ค. 2564] 63 1 []
1686 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [6 ม.ค. 2564] 62 1 [6 ม.ค. 2564]
1685 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซิ้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [6 ม.ค. 2564] 38 1 []
1682 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [28 ธ.ค. 2563] 47 1 [28 ธ.ค. 2563]
1681 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [16 ธ.ค. 2563] 58 1 [16 ธ.ค. 2563]
1679 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [15 ธ.ค. 2563] 119 1 [15 ธ.ค. 2563]
1678 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [7 ธ.ค. 2563] 37 1 [7 ธ.ค. 2563]
1677 ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [2 ธ.ค. 2563] 46 0
1676 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [2 ธ.ค. 2563] 85 1 [2 ธ.ค. 2563]
1675 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [2 ธ.ค. 2563] 55 1 []
1674 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [1 ธ.ค. 2563] 77 1 []
1673 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ป.1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [30 พ.ย. 2563] 104 1 [30 พ.ย. 2563]
1672 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [24 พ.ย. 2563] 42 1 []
1670 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 พ.ย. 2563] 102 1 []
1668 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 พ.ย. 2563] 181 1 [23 พ.ย. 2563]
1667 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง (วุฒิปริญญาตรี) มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [18 พ.ย. 2563] 196 1 [18 พ.ย. 2563]
1666 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [13 พ.ย. 2563] 108 1 []
1665 ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [9 พ.ย. 2563] 36 1 []
1664 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [3 พ.ย. 2563] 147 1 [3 พ.ย. 2563]
1663 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [3 พ.ย. 2563] 88 1 [3 พ.ย. 2563]
1662 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [3 พ.ย. 2563] 62 1 []
1661 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [30 ต.ค. 2563] 177 0
1660 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [15 ต.ค. 2563] 14 1 []
1659 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [15 ต.ค. 2563] 104 1 [15 ต.ค. 2563]
1657 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน-นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 มิ.ย. 2563] 346 1 [23 มิ.ย. 2563]
1656 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 มิ.ย. 2563] 305 1 [23 มิ.ย. 2563]
1655 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงวิชาภาษาอังกฤษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 มิ.ย. 2563] 208 1 []
1653 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ webmaster [23 มิ.ย. 2563] 368 1 [23 มิ.ย. 2563]
1652 ประกาศ!!รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [18 มิ.ย. 2563] 290 0
1650 ประกาศ!!รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน - นักการภารโรง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ Webmaster [18 มิ.ย. 2563] 92 0
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]