1640 ประกาศ!! รับสมัครบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน Webmaster [1 มิ.ย. 2563] :: (151)
1639 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Webmaster [28 พ.ค. 2563] :: (164)
1637 ประกาศ!! รับสมัครบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Webmaster [12 พ.ค. 2563] :: (93)
1636 ประกาศ!! รับสมัครบุคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน webmaster [23 เม.ย. 2563] :: (208)
1634 ประกาศ! เลื่อนการรับ ปพ.1 ของนักเรียน ป.6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด webmaster [8 เม.ย. 2563] :: (112)
1632 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 webmaster [20 มี.ค. 2563] :: (226)
1630 ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขต-ป.1-ปกติ webmaster [12 มี.ค. 2563] :: (22)
1629 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 webmaster [12 มี.ค. 2563] :: (458)
1628 ประกาศการรับสมัครนักเรียนวิทย์คณิต ป.4 - 2563 webmaster [6 มี.ค. 2563] :: (1143)
1627 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ Webmaster [6 มี.ค. 2563] :: (150)
1626 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ Webmaster [6 มี.ค. 2563] :: (227)
1625 ประกาศของดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (Summer Camp) webmaster [4 มี.ค. 2563] :: (138)
1624 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Webmaster [28 ก.พ. 2563] :: (353)
1623 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEC webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (450)
1622 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (352)
1620 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEC webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (88)
1619 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (249)
1617 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEC wepmaster [19 ก.พ. 2563] :: (44)
1615 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP Webmaster [19 ก.พ. 2563] :: (128)
1614 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEC Webmaster [19 ก.พ. 2563] :: (106)
1613 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP Webmaster [19 ก.พ. 2563] :: (55)
1609 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ Webmaster [17 ก.พ. 2563] :: (149)
1608 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 Webmaster [13 ก.พ. 2563] :: (129)
1607 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำน... Webmaster [4 ก.พ. 2563] :: (202)
1606 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอก พลศึกษา Webmaster [30 ม.ค. 2563] :: (93)