1632 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 webmaster [20 มี.ค. 2563] :: (111)
1630 ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขต-ป.1-ปกติ webmaster [12 มี.ค. 2563] :: (49)
1629 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 webmaster [12 มี.ค. 2563] :: (205)
1628 ประกาศการรับสมัครนักเรียนวิทย์คณิต ป.4 - 2563 webmaster [6 มี.ค. 2563] :: (992)
1627 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ Webmaster [6 มี.ค. 2563] :: (112)
1626 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ Webmaster [6 มี.ค. 2563] :: (188)
1625 ประกาศของดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (Summer Camp) webmaster [4 มี.ค. 2563] :: (33)
1624 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Webmaster [28 ก.พ. 2563] :: (118)
1623 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEC webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (342)
1622 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (311)
1620 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEC webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (32)
1619 ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP webmaster [25 ก.พ. 2563] :: (212)
1617 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEC wepmaster [19 ก.พ. 2563] :: (59)
1615 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP Webmaster [19 ก.พ. 2563] :: (75)
1614 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEC Webmaster [19 ก.พ. 2563] :: (100)
1613 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP Webmaster [19 ก.พ. 2563] :: (115)
1609 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ Webmaster [17 ก.พ. 2563] :: (87)
1608 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 Webmaster [13 ก.พ. 2563] :: (11)
1607 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำน... Webmaster [4 ก.พ. 2563] :: (60)
1606 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอก พลศึกษา Webmaster [30 ม.ค. 2563] :: (33)
1603 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอก พลศึก... Webmaster [28 ม.ค. 2563] :: (43)
1601 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ Webmaster [15 ม.ค. 2563] :: (114)
1600 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ Webmaster [15 ม.ค. 2563] :: (62)
1599 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกพลศึกษา Webmaster [14 ม.ค. 2563] :: (44)
1598 วิ่ง 110 ปี สันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)มินิมาราธอน Webmaster [9 ธ.ค. 2562] :: (17)