1687 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเ... webmaster [9 ม.ค. 2564] :: (63)
1686 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิ... webmaster [6 ม.ค. 2564] :: (62)
1685 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซิ้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) webmaster [6 ม.ค. 2564] :: (38)
1682 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน webmaster [28 ธ.ค. 2563] :: (47)
1681 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง webmaster [16 ธ.ค. 2563] :: (58)
1679 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิ... webmaster [15 ธ.ค. 2563] :: (119)
1678 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน webmaster [7 ธ.ค. 2563] :: (37)
1677 ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COV... webmaster [2 ธ.ค. 2563] :: (46)
1676 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง webmaster [2 ธ.ค. 2563] :: (85)
1675 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ webmaster [2 ธ.ค. 2563] :: (55)
1674 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ webmaster [1 ธ.ค. 2563] :: (77)
1673 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ป.1 webmaster [30 พ.ย. 2563] :: (104)
1672 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้า... webmaster [24 พ.ย. 2563] :: (42)
1670 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอ... webmaster [23 พ.ย. 2563] :: (102)
1668 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิชาภ... webmaster [23 พ.ย. 2563] :: (181)
1667 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง (ว... webmaster [18 พ.ย. 2563] :: (196)
1666 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ webmaster [13 พ.ย. 2563] :: (108)
1665 ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ... webmaster [9 พ.ย. 2563] :: (36)
1664 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ webmaster [3 พ.ย. 2563] :: (147)
1663 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง webmaster [3 พ.ย. 2563] :: (88)
1662 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิ... webmaster [3 พ.ย. 2563] :: (62)
1661 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง webmaster [30 ต.ค. 2563] :: (177)
1660 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง วิ... webmaster [15 ต.ค. 2563] :: (14)
1659 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง webmaster [15 ต.ค. 2563] :: (104)
1657 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน-นักการภารโรง webmaster [23 มิ.ย. 2563] :: (346)