1703 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงวิชา... webmaster [16 เม.ย. 2564] :: (35)
1702 ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 webmaster [15 เม.ย. 2564] :: (180)
1701 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน webmaster [7 เม.ย. 2564] :: (71)
1700 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SM ปีการศ... webmaster [5 เม.ย. 2564] :: (543)
1698 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล webmaster [29 มี.ค. 2564] :: (70)
1697 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้อง... webmaster [29 มี.ค. 2564] :: (63)
1696 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง webmaster [29 มี.ค. 2564] :: (65)
1695 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง webmaster [11 มี.ค. 2564] :: (225)
1694 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ปร... webmaster [11 มี.ค. 2564] :: (86)
1692 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก... webmaster [11 มี.ค. 2564] :: (49)
1691 ประกาศ เรื่อง แจ้งหมดเวลาสอนชดเชย อันเนื่องมากจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร... webmaster [19 ก.พ. 2564] :: (196)
1690 ประกาศ!! การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 webmaster [9 ก.พ. 2564] :: (776)
1689 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเ... webmaster [29 ม.ค. 2564] :: (174)
1688 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอ... webmaster [26 ม.ค. 2564] :: (122)
1687 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเ... webmaster [9 ม.ค. 2564] :: (61)
1686 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิ... webmaster [6 ม.ค. 2564] :: (161)
1685 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซิ้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) webmaster [6 ม.ค. 2564] :: (63)
1682 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน webmaster [28 ธ.ค. 2563] :: (118)
1681 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง webmaster [16 ธ.ค. 2563] :: (121)
1679 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง วิ... webmaster [15 ธ.ค. 2563] :: (192)
1678 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน webmaster [7 ธ.ค. 2563] :: (81)
1677 ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COV... webmaster [2 ธ.ค. 2563] :: (77)
1676 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง webmaster [2 ธ.ค. 2563] :: (153)
1675 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ webmaster [2 ธ.ค. 2563] :: (122)
1674 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ webmaster [1 ธ.ค. 2563] :: (142)