1601 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ Webmaster [15 ม.ค. 2563] :: (56)
1600 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ Webmaster [15 ม.ค. 2563] :: (638)
1599 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกพลศึกษา Webmaster [14 ม.ค. 2563] :: (173)
1598 วิ่ง 110 ปี สันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)มินิมาราธอน Webmaster [9 ธ.ค. 2562] :: (47)
1596 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ Webmaster [29 พ.ย. 2562] :: (42)
1593 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ webmaster [18 พ.ย. 2562] :: (24)
1592 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ Webmaster [12 พ.ย. 2562] :: (100)
1590 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ webmaster [30 ต.ค. 2562] :: (121)
1589 ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ICT Webmaster [30 ต.ค. 2562] :: (60)
1587 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาญชัย พรมชัย [10 ต.ค. 2562] :: (22)
1586 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก WebMaster [25 ก.ย. 2562] :: (10)
1585 รับสมัครแม่บ้านและนักการภารโรง WebMaster [25 ก.ย. 2562] :: (39)
1584 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน WebMaster [25 ก.ย. 2562] :: (21)
1583 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (ICT) WebMaster [25 ก.ย. 2562] :: (1)
1581 ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก admin [13 มิ.ย. 2562] :: (104)
1580 ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกภาษาอังหฤษ admin [13 มิ.ย. 2562] :: (97)
1579 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก admin [31 พ.ค. 2562] :: (100)
1578 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง admin [28 พ.ค. 2562] :: (76)
1577 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ Webmaster [24 พ.ค. 2562] :: (331)
1575 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง admin [14 พ.ค. 2562] :: (80)
1574 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน admin [14 พ.ค. 2562] :: (70)
1573 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ admin [14 พ.ค. 2562] :: (84)
1572 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บรรณา... admin [13 พ.ค. 2562] :: (97)
1571 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง admin [13 พ.ค. 2562] :: (113)
1570 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ... admin [13 มี.ค. 2562] :: (268)