ข่าวสารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ


โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP),
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Course (IEC) ,ห้องเรียนปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563
Webmaster ส่งเมล์ถึง Webmaster 159.192.140.107 [ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10:12 น. ]ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ
โดยคุณ wepmaster 159.192.140.107 [ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP,IEC, ห้องเรัยนปกติ
โดยคุณ wepmaster 159.192.140.107 [ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2.::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)