ข่าวสารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
webmaster 182.232.0.193 [ วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 20:32 น. ]เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
โดยคุณ webmaster 182.232.0.193 [ วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 20:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1เลื่อนการทดสอบความรู้ , ประกาศผล , รายงานตัว และยืนยันการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โดยคุณ webmaster 182.232.0.193 [ วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 20:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2.::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)