E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 51 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0990 Newsletter มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ก.พ. 2564] 67 5 [19 ก.พ. 2564]
0987 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ก.ค. 2563] 103 0
0986 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ก.ค. 2563] 81 0
0985 ดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [4 มี.ค. 2563] 128 0
0984 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปงสนุก มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 ก.พ. 2563] 108 0
0983 เปิดบ้านสันโค้ง Open House 2019 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 ก.พ. 2563] 177 0
0982 สนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ก.พ. 2563] 114 0
0981 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [29 ม.ค. 2563] 116 0
0980 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [17 ม.ค. 2563] 92 0
0979 สอบวิชาการ ระดับชาติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 ม.ค. 2563] 126 0
0978 สวัสดีปีใหม่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ม.ค. 2563] 124 0
0977 กีฬาสีสัมพันธ์สันโค้ง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ธ.ค. 2562] 167 0
0976 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ธ.ค. 2562] 127 0
0975 นำเสนอระบบและกลไลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานฯ (IQA AWARD) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ธ.ค. 2562] 106 0
0974 กิจกรรม "ร้องเล่นเต้น ลดหวานมันเค็ม" มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [18 ธ.ค. 2562] 119 0
0973 เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [17 ธ.ค. 2562] 144 0
0972 สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนการศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ธ.ค. 2562] 121 0
0971 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [4 ธ.ค. 2562] 112 0
0970 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เนื่องในสัปดาห์แห่งวันพ่อแห่งชาติ 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ธ.ค. 2562] 88 0
0966 ขอแสดงความยินดี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 34 0
0965 เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2561 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 275 0
0964 เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 220 0
0963 กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ (Asean Day) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 269 0
0962 คณะครูเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 141 0
0961 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 241 0
0960 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะพูดคุยให้ข้อคิดต่างๆ กับนักเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 178 0
0959 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 200 0
0958 ตรวจสุขภาพนักเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 174 0
0957 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 215 0
0956 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 ส.ค. 2561] 220 0
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 >>