E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


นักเรียนร่วมไว้อาลัย ....


คุณครูสุวรรณี สมจิตร หัวหน้าสายชั้นป.3 คณะครู นักเรียนร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของด.ช.อนันต์ยศ เขตกัน นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ 106.0.145.6 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:36 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)