E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


ครูจตุพร มณีรัตน์ มอบของที่ระลึก


นายวิชา สมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบของที่ระลึก จากคุณครูจตุพร มณีรัตน์ ครูสายชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณ คุณครูจตุพร มณีรัตน์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบของที่ระลึก (โพเดียม) ให้กับสายชั้นอนุบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ 106.0.145.6 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:37 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)