E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ให้ใช้สนามโรงเรียนเป็นที่จอดรถให้แก่ทีมช่วยเหลือ


นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ช่อง spring news โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวอนุญาตให้สนามโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นที่จอดรถให้แก่ทีมช่วยเหลือ ทีมค้นหา คณะผู้บริหาร ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับการพานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่า จำนวน 13 คน ที่หายเข้าไปในถ้ำหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 มารักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ 10.5.55.79 [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:46 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)