E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2561


นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองนายกเหล่ากาชาดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2561 ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราฎร์)
ประชาสัมพันธ์ 10.5.53.17 [ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:28 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)