E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561


นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยกค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นสลับกันไปตลอดปีการศึกษา โดยวันนี้มีการแสดงประกอบเพลง ธรรมผลิบาน ของเด็กๆ ด้วยความน่ารัก วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ 2
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:17 น. ]2
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1.::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)