E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


ถวายเทียนพรรษา


นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดเชียงยืน โดยมี คณะรองผู้อำนวยการฯ , คณะศึกษานิเทศก์ฯ , เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันแห่ต้นเทียนพรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:18 น. ]2
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2.::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)