E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นายสมนึก จันทร์แดง รัวมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์ ) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง+++ร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:21 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)