E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค


นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นตัวแทนรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 16 เครื่อง จากคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองฯ ที่มอบให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย

ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:36 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)