E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


ตรวจสุขภาพนักเรียน


นายวิชา สมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ให้กำลังใจทีมงานเจ้าหน้าที่จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราห์ มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่อาคารรักษ์ไทย
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:40 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)