E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะพูดคุยให้ข้อคิดต่างๆ กับนักเรียน


นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะพูดคุยให้ข้อคิดต่างๆ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:41 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)