E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


นักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราฎร์) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในงานมีการนำอุปกรณ์ในทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมาแสดง เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจ
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:45 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)