กำหนดการรับนักเรียน (กรณีย้ายเข้า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาล 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6