ฉีดวัคซีนสูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี (ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )