ประกาศยกเลิกคำสั่งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา