ประกาศรับสมัครชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา