ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา