ประกาศเรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2 เพื่อรายงานตัว และมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Math (SM) ปีการศึกษา 2566