หน้าแรก

544946-removebg

สารจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายสุพัฒน์  เตชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

20 มี.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2566
14 มี.ค. 2566 ประกาศเรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2 เพื่อรายงานตัว และมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Math (SM) ปีการศึกษา 2566
13 มี.ค. 2566 ประกาศเรียกลำดับสำรอง รอบที่ 1 เพื่อรายงานตัว และมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Math (SM) ปีการศึกษา 2566
9 มี.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม

กิจกรรมโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More