หน้าแรก

544946-removebg

สารจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายสุพัฒน์  เตชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

กิจกรรมโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More