หน้าแรก

544946-removebg

สารจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายสุพัฒน์  เตชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

2 ธ.ค. 2565 แผนผังการแข่งขันและการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
29 พ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
17 พ.ย. 2565 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล
16 พ.ย. 2565 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

กิจกรรมโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More