ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565