ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565