ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสอบความสามารถด้านการอ่านเขียน(RT) 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสอบความสามารถด้านการอ่านเขียน(RT) 100 คะแนนเต็ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, เด็ก และ ข้อความ