ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2566