ประกาศยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 2.วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา