ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 1.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3.วิชาเอกพลศึกษา