ประกาศรับสมัครคัดเลือกชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา