ประกาศรับสมัครคัดเลือกชาวต่างประเทศเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน