ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Scienceand Math : SM) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประจำปีการศึกษา 2565