ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (นอกเขตพื้นที่บริการ) โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัครปกติ ป.1 นอกเขต