ผลการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่