พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ณ ศูนย์บริการบริเวณด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย