โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์