ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณครูอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ อดีตข้าราชการบำนาญ ซึ่งในอดีตท่านเคยทำการสอนที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราฎร์) จนเกษียณอายุราชการ