วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนครู ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครอง ดำเนินการประชุมและพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการ ณ ห้องสมุดปัญญาภิรมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)