วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณทางข้ามถนนหน้าโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี