วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสภานักเรียน ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบโครงการประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาระเบียบวินัย ซึ่งเป็นนักเรียนแกนนำในโครงการที่จะปฏิบัติงานต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)