วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ ฝ่ายงาน ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการและหารือแนวทางการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่การดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เรียนรอบด้านทุกมิติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ ฝ่ายงาน ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการและหารือแนวทางการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่การดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เรียนรอบด้านทุกมิติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย