วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก โทและตรี สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้สอบผ่านทั้ง ๓ ระดับ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ คน ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก ผศ.ดร.พระครูกิตติพัฒนานุยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก โทและตรี สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้สอบผ่านทั้ง ๓ ระดับ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ คน ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก ผศ.ดร.พระครูกิตติพัฒนานุยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย