วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมให้กำลังใจครูผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนกาญนาภิเษกและกองอำนวยการกลางอาคารสมยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย