วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ ท่าน หัวหน้าสายชั้น ครูและตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้ามาดำเนินการมอบโล่พร้อมวุฒิบัตร และมอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่นางฐิตาพร วงค์ไชย ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้รับรางวัลผลิตคลิปวิดีโอการนำองค์ความรู้ไปใช้ในห้องเรียน โครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๕ หัวข้อเพิ่มสมรรถนะ ๕ เรื่องวิทย์กับเทคนิคการสอนยุคดิจิทัล ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมยูนิวาน ซินโย อาคารรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ ท่าน หัวหน้าสายชั้น ครูและตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้ามาดำเนินการมอบโล่พร้อมวุฒิบัตร และมอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่นางฐิตาพร วงค์ไชย ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้รับรางวัลผลิตคลิปวิดีโอการนำองค์ความรู้ไปใช้ในห้องเรียน โครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๕ หัวข้อเพิ่มสมรรถนะ ๕ เรื่องวิทย์กับเทคนิคการสอนยุคดิจิทัล ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมยูนิวาน ซินโย อาคารรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย