วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมรส ไกลถิ่น,นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ และนางสาวเกตุผกา มานะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยครูฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เข้ามาดำเนินการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวน ๔๙ คน ณ ศาลาเฮือนหลวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย