วันที่ 19 กันยายน 2565 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)