วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เข้ารับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี