วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบที่สอง ระดับประเทศ