วันที่ 5-6 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ แข่งทักษะวิชาการ และแข่งทักษะอื่นๆ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และ IEC ปีการศึกษา 2565