แผนผังการแข่งขันและการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1